Câu hỏi Trắc nghiệm

Peter works hard at everything he does. His brother, ____________, seldom puts |

Câu hỏi:

Peter works hard at everything he does. His brother, ____________, seldom puts out much effort.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức được hỏi. Từ nối

A. on the other hand: mặt khác (nối các câu, mệnh đề nghĩa đối lập)

B. otherwise: nếu không thì

C. furthermore: hơn nữa, nối các câu, mệnh đề ý bổ sung thông tin

D. consequently: kết quả là, hậu quả là

Theo ý dịch câu chúng ta cần từ nối ý tương phản nên chọn A.

Tạm dịch: Peter luôn làm việc chăm chỉ trong mọi thứ anh ta làm. Anh trai anh ấy thì ngược lại, chẳng mấy khi chịu nỗ lực gì cả.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!