Câu hỏi Trắc nghiệm

Peter works hard at everything he does. His brother, ____________, seldom puts |

Câu hỏi:

Peter works hard at everything he does. His brother, ____________, seldom puts out much effort.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức được hỏi. Từ nối

A. on the other hand: mặt khác (nối các câu, mệnh đề nghĩa đối lập)

B. otherwise: nếu không thì

C. furthermore: hơn nữa, nối các câu, mệnh đề ý bổ sung thông tin

D. consequently: kết quả là, hậu quả là

Theo ý dịch câu chúng ta cần từ nối ý tương phản nên chọn A.

Tạm dịch: Peter luôn làm việc chăm chỉ trong mọi thứ anh ta làm. Anh trai anh ấy thì ngược lại, chẳng mấy khi chịu nỗ lực gì cả.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!