Câu hỏi Trắc nghiệm

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là |

Câu hỏi:

Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là

Ba2++SO42BaSO4?

 

Bạn đang xem: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Xét phương trình ion rút gọn của các đáp án:

A.

Ba2++SO42BaSO4

 

B.

Ba2++2OH+2Na++2HSO4BaSO4+2Na++SO42+2H2O

 

C.

Ba2++2OH+2H++SO42BaSO4+2H2O

 

D.

Ba2++2HCO3+2Na++2HSO4BaSO4+Na2SO4+2CO2+2H2O

 

Vậy đáp án A thỏa mãn phương trình ion rút gọn là

Ba2++SO42BaSO4.

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!