Câu hỏi Trắc nghiệm

Phát biều nào sau đây không đúng? A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân |

Câu hỏi:

Phát biều nào sau đây không đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A.

Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức là 

C6H10O5n

nhưng hệ số n là khác nhau, tức là số gốc glucozơ khi thủy phân tinh bột và xenlulozơ là khác nhau nên chúng không phải đồng phân của nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!