Câu hỏi Trắc nghiệm

Phát biều nào sau đây không đúng? A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân |

Câu hỏi:

Phát biều nào sau đây không đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A.

Tinh bột và xenlulozơ đều có công thức là 

C6H10O5n

nhưng hệ số n là khác nhau, tức là số gốc glucozơ khi thủy phân tinh bột và xenlulozơ là khác nhau nên chúng không phải đồng phân của nhau.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!