Câu hỏi Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại K được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong ancol etylic. |

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!