Câu hỏi Trắc nghiệm

Phát biểu nào sau đây sai? A. Kim loại K được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong ancol etylic. |

Câu hỏi:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!