Câu hỏi Trắc nghiệm

Phenol phản ứng với chất nào sau đây có xuất hiện kết tủa? A. Na. B. HCl. C. NaOH. |

Câu hỏi:

Phenol phản ứng với chất nào sau đây có xuất hiện kết tủa?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.

C6H5OH+3Br2C6H2Br3OH+3HBr

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!