Câu hỏi Trắc nghiệm

Phenol phản ứng với chất nào sau đây có xuất hiện kết tủa? A. Na. B. HCl. C. NaOH. |

Câu hỏi:

Phenol phản ứng với chất nào sau đây có xuất hiện kết tủa?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.

C6H5OH+3Br2C6H2Br3OH+3HBr

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!