Câu hỏi Trắc nghiệm

Phương trình điện li nào sau đây đúng? A. NaCl -> Na 2+ +Cl – . B. Ca(OH)2->Ca2+ + 2OH- |

Câu hỏi:

Phương trình điện li nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

A sai. 

NaClNa++Cl

C sai vì  không điện li.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!