Câu hỏi Trắc nghiệm

Phương trình điện li nào sau đây đúng? A. NaCl -> Na 2+ +Cl – . B. Ca(OH)2->Ca2+ + 2OH- |

Câu hỏi:

Phương trình điện li nào sau đây đúng?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

A sai. 

NaClNa++Cl

C sai vì  không điện li.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!