Câu hỏi Trắc nghiệm

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp từ monome nào sau đây? A. CH2=CH-Cl. B. Cl2C=CCl2. |

Câu hỏi:

Poli (vinyl clorua) được tổng hợp từ monome nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!