Câu hỏi Trắc nghiệm

Sắt tác dụng với khí clo (đun nóng), thu được sản phẩm là A. Fe2Cl3. B. FeCl. C. FeCl3. D. FeCl2. |

Câu hỏi:

Sắt tác dụng với khí clo (đun nóng), thu được sản phẩm là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!