Câu hỏi Trắc nghiệm

Sắt tác dụng với khí clo (đun nóng), thu được sản phẩm là A. Fe2Cl3. B. FeCl. C. FeCl3. D. FeCl2. |

Câu hỏi:

Sắt tác dụng với khí clo (đun nóng), thu được sản phẩm là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!