Câu hỏi Trắc nghiệm

Secondly, it’s important to fit exercise into your daily (9) ______. |

Câu hỏi:

Secondly, it’s important to fit exercise into your daily (9) ______. This can be done by simply walking as much as possible and climbing stairs instead of taking the lift. Exercise is necessary to maintain a healthy body, as well as increasing energy levels and making you feel generally fitter and happier. Finally, staying relaxed is important for good health.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng – sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

A. routine: thói quen, công việc thường ngày

B. custom: truyền thống

C. time: thời gian

D. manner: quy tắc, cách làm

=> daily routine: thói quen hàng ngày

Secondly, it’s important to fit exercise into your daily (9) routine.

Tạm dịch: Thứ hai, điều quan trọng là bạn phải đưa việc tập thể dục vào thói quen hàng ngày của mình.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!