Câu hỏi Trắc nghiệm

Secondly, it’s important to fit exercise into your daily (9) ______. |

Câu hỏi:

Secondly, it’s important to fit exercise into your daily (9) ______. This can be done by simply walking as much as possible and climbing stairs instead of taking the lift. Exercise is necessary to maintain a healthy body, as well as increasing energy levels and making you feel generally fitter and happier. Finally, staying relaxed is important for good health.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng – sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

A. routine: thói quen, công việc thường ngày

B. custom: truyền thống

C. time: thời gian

D. manner: quy tắc, cách làm

=> daily routine: thói quen hàng ngày

Secondly, it’s important to fit exercise into your daily (9) routine.

Tạm dịch: Thứ hai, điều quan trọng là bạn phải đưa việc tập thể dục vào thói quen hàng ngày của mình.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!