Câu hỏi Trắc nghiệm

She is a very talented girl. You should listen to her playing ________ violin. |

Câu hỏi:

She is a very talented girl. You should listen to her playing ________ violin.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

play the violin: chơi đàn violin Mạo từ ‘the’ được dùng cho các nhạc cụ khi đi cùng động từ ‘play’

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!