Câu hỏi Trắc nghiệm

She probably buys this house next week. |

Câu hỏi:

She probably buys this house next week.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức modal verb

May dùng để phổng đoán 1 hành động, 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!