Câu hỏi Trắc nghiệm

She probably buys this house next week. |

Câu hỏi:

She probably buys this house next week.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức modal verb

May dùng để phổng đoán 1 hành động, 1 sự việc có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!