Câu hỏi Trắc nghiệm

She was like a cat on hot bricks before her driving test. |

Câu hỏi:

She was like a cat on hot bricks before her driving test.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến Thức về từ trái nghĩa

Giải thich : Has got a big mouth: Không giữ được bí mật >< can keep secrets : Giữ bí mật

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!