Câu hỏi Trắc nghiệm

She was like a cat on hot bricks before her driving test. |

Câu hỏi:

She was like a cat on hot bricks before her driving test.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến Thức về từ trái nghĩa

Giải thich : Has got a big mouth: Không giữ được bí mật >< can keep secrets : Giữ bí mật

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!