Câu hỏi Tự Luận

Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không? |

Câu hỏi:

Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không? |

Trả lời:

Các số nguyên lớn hơn 2 là: 3; 4; 5; 6; 7; ….

Vậy a > 2 thì chắc chắn a là số nguyên dương.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!