Câu hỏi Tự Luận

Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không? |

Câu hỏi:

Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không? |

Trả lời:

Các số nguyên lớn hơn 2 là: 3; 4; 5; 6; 7; ….

Vậy a > 2 thì chắc chắn a là số nguyên dương.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!