Câu hỏi Tự Luận

Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không? |

Câu hỏi:

Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không? |

Trả lời:

ác số nguyên nhỏ hơn 3 là 2; 1; 0; –1; –2; –3; –4; –5; –6; ….

Vậy b < 3 thì b chưa chắc là số nguyên âm (b có thể bằng 0; 1; 2).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!