Câu hỏi Tự Luận

Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không? |

Câu hỏi:

Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không? |

Trả lời:

Các số nguyên lớn hơn –1 là 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Vậy c > –1 thì c chưa chắc là số nguyên dương (c có thể bằng 0).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!