Câu hỏi Tự Luận

Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không? |

Câu hỏi:

Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không? |

Trả lời:

Các số nguyên âm nhỏ hơn –5 là: –6; –7; –8; –9; –10; –11; –12; …

Vậy d > –5 thì chắc chắn d là số nguyên âm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!