Câu hỏi Tự Luận

Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không? |

Câu hỏi:

Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không? |

Trả lời:

Các số nguyên âm nhỏ hơn –5 là: –6; –7; –8; –9; –10; –11; –12; …

Vậy d > –5 thì chắc chắn d là số nguyên âm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!