Câu hỏi Trắc nghiệm

Số nguyên tử oxi trong một phân tử monosaccarit là A. 22. B. 12. C. 6. D. 11. |

Câu hỏi:

Số nguyên tử oxi trong một phân tử monosaccarit là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!