Câu hỏi Tự Luận

So sánh: a) 1763 + (-2) và 1763 b) (-105) + 5 và -105 c) (-29) + (-11) và -29 |

Câu hỏi:

So sánh:

a) 1763 + (-2) và 1763

Bạn đang xem: So sánh: a) 1763 + (-2) và 1763 b) (-105) + 5 và -105 c) (-29) + (-11) và -29 |

b) (-105) + 5 và -105

c) (-29) + (-11) và -29

Xem lời giải

Trả lời:

a) 1763 + (–2) = 1763 – 2 = 1761.

Vậy 1763 + (–2) < 1763.

b) (–105) + 5 = –(105 – 5) = –100.

So sánh –100 và –105:

|–100| = 100, |–105| = 105. Mà 100 < 105 nên (–100) > (–105).

Vậy (–105) + 5 > (–105).

c) (–29) + (–11) = – (29 + 11) = –40.

So sánh –40 và –29:

|–40| = 40; |–29| = 29. Mà 40 > 29 nên (–40) < (–29).

Vậy (–29) + (–11) < (–29).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!