Câu hỏi Tự Luận

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu |

Câu hỏi:

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

Bạn đang xem: Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu |

b) Giảm 2 triệu đồng?

Xem lời giải

Trả lời:

a) Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng thì x = 5.

b) Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng nghĩa là tăng –2 triệu đồng. Như vậy x = –2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!