Câu hỏi Tự Luận

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu |

Câu hỏi:

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

Bạn đang xem: Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu |

b) Giảm 2 triệu đồng?

Xem lời giải

Trả lời:

a) Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng thì x = 5.

b) Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng nghĩa là tăng –2 triệu đồng. Như vậy x = –2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!