Câu hỏi Trắc nghiệm

Son: “I’ve been awarded a scholarship to Harvard University.” |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Son: “I’ve been awarded a scholarship to Harvard University.”

Bạn đang xem: Son: “I’ve been awarded a scholarship to Harvard University.” |

Mum: “_________________________.”

Xem lời giải

Trả lời:

đáp án C

Tình huống giao tiếp

Tạm dịch: Con trai: “Mẹ à, con vừa được nhận một suất học bổng vào đại học Harvard.”

Mẹ: “________________________.”

A. Chỉ đùa thôi mà.

B. Tùy bạn

C. Con giỏi lắm.

D. Bạn cũng như vậy nhé, cảm ơn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!