Câu hỏi Trắc nghiệm

Son: “I’ve been awarded a scholarship to Harvard University.” |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges.

Son: “I’ve been awarded a scholarship to Harvard University.”

Bạn đang xem: Son: “I’ve been awarded a scholarship to Harvard University.” |

Mum: “_________________________.”

Xem lời giải

Trả lời:

đáp án C

Tình huống giao tiếp

Tạm dịch: Con trai: “Mẹ à, con vừa được nhận một suất học bổng vào đại học Harvard.”

Mẹ: “________________________.”

A. Chỉ đùa thôi mà.

B. Tùy bạn

C. Con giỏi lắm.

D. Bạn cũng như vậy nhé, cảm ơn.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!