Câu hỏi Trắc nghiệm

Students can only use technological devices to complete their work ____ investment on notebooks and books. |

Câu hỏi:

Students can only use technological devices to complete their work ____ investment on notebooks and books.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về liên từ

Tạm dịch: Học sinh có thể chỉ cần sử dụng các thiết bị công nghệ để hoàn thành bài của mình thay vì cắm đầu vào vở và sách.

Xét các đáp án:

A. Rather than: hơn là

B. Instead of: thay cho, thay vì

C. But for: nếu không có, nếu không vì

D. In case: trong trường hợp, phòng khi

Dựa vào nghĩa của câu, ta loại phương án C, D.

Phân biệt Instead of và Rather than:

* Rather than là một cụm từ thường được dùng trong so sánh, mang tính chọn lựa giữa các vật hay các hành động mà bản thân cảm thấy thích thú hơn. Rather than nghĩa là thích cái gì hơn cái gì, còn Instead of dùng để thể hiện sự lựa chọn cái ban đầu thay vì chọn một thứ gì khác.

* Rather than + N/Ving/mệnh đề

* Instead of + N/Ving

=> Đáp án là B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!