Câu hỏi Tự Luận

Sử dụng máy tính bỏ túi Dùng máy tính bỏ túi để tính |

Câu hỏi:

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bạn đang xem: Sử dụng máy tính bỏ túi Dùng máy tính bỏ túi để tính |

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 187 + (-54)

b) (-203) + 349

c) (-175) + (-213)

Xem lời giải

Trả lời:

Kết quả:

a) 187 + (-54) = 133

b) (-203) + 349 = 146

c) (-175) + (-213) = -388

Hướng dẫn bấm nút trên máy tính:

Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

*Lưu ý: Cách sử dụng trên là dành cho máy SHARP TK–340.

+ Đối với loại máy tính chúng ta hay sử dụng hiện nay như CASIO, VINACAL thì không có nút Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 . Để biểu thị số âm ta sử dụng nút Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 .

Ví dụ:

+ phép tính 187 + (–54) thì ta ấn như sau:

Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 (kết quả bằng 133).

+ phép tính (–175) + (–213) thì ta ấn như sau :

Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6 (kết quả bằng –388).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!