Câu hỏi Trắc nghiệm

Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây |

Câu hỏi:

Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Sự hình thành dao động điện từ tự do trong

mạch dao động là do hiện tượng cảm ứng điện từ.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!