Câu hỏi Tự Luận

Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau |

Câu hỏi:

Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

Bạn đang xem: Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau |

Theo cách đó, hãy biểu diễn: 2/3 của hình chữ nhật.

Xem lời giải

Trả lời:

Chia hình chữ nhật thành 3 phần, ta tô đậm hai phần.

Giải bài 1 trang 5 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!