Câu hỏi Trắc nghiệm

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng A. từ 16 kHz đến 20000Hz |

Câu hỏi:

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Tai người có thể nghe được những âm tần số

nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!