Câu hỏi Trắc nghiệm

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng A. từ 16 kHz đến 20000Hz |

Câu hỏi:

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Tai người có thể nghe được những âm tần số

nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20 000 Hz.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!