Câu hỏi Trắc nghiệm

Tại sao mã di truyền được coi là một |

Câu hỏi:

Tại sao mã di truyền được coi là một bằng chứng tiến hóa quan trọng?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án C

Mã di truyền được coi là bằng chứng tiến hóa quan trọng vì mã di truyền có tính phổ biến ở tất cả các loài sinh vật, điều này cho thấy tính thống nhất của sinh giới ở cấp độ phân tử.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!