Câu hỏi Trắc nghiệm

Tập nghiệm của bất phương trình log3(2x-1) nhỏ hơn 3 là |

Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình

log32x1<3

Bạn đang xem: Tập nghiệm của bất phương trình log3(2x-1) nhỏ hơn 3 là |

Xem lời giải

Trả lời:

log32x1<32x1>02x1<2712<x<14

.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

12;14

.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!