Câu hỏi Trắc nghiệm

Tập nghiệm của bất phương trình log3(2x-1) nhỏ hơn 3 là |

Câu hỏi:

Tập nghiệm của bất phương trình

log32x1<3

Bạn đang xem: Tập nghiệm của bất phương trình log3(2x-1) nhỏ hơn 3 là |

Xem lời giải

Trả lời:

log32x1<32x1>02x1<2712<x<14

.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

12;14

.

Chọn đáp án D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!