Câu hỏi Trắc nghiệm

Tên gọi của este có mùi hoa nhài làA. isoamyl axetat B. benzyl axetat.C. metyl axetat D. phenyl axetat. |

Câu hỏi:

Tên gọi của este có mùi hoa nhài là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B. benzyl axetat.
Nhớ một số đặc tính vật lý
CH3COOCH2-C6H5: benzyl axetat (hoa nhài)
CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)-CH3: isoamyl axetat (dầu chuối)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!