Câu hỏi Trắc nghiệm

Tên gọi của este có mùi hoa nhài làA. isoamyl axetat B. benzyl axetat.C. metyl axetat D. phenyl axetat. |

Câu hỏi:

Tên gọi của este có mùi hoa nhài là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B. benzyl axetat.
Nhớ một số đặc tính vật lý
CH3COOCH2-C6H5: benzyl axetat (hoa nhài)
CH3COOCH2-CH2-CH(CH3)-CH3: isoamyl axetat (dầu chuối)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!