Câu hỏi Trắc nghiệm

Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac |

Câu hỏi:

Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Gen điều hoà nằm ngoài Operon Lac

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!