Câu hỏi Trắc nghiệm

The advantages of the new method really ____ the disadvantages |

Câu hỏi:

The advantages of the new method really ____ the disadvantages

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về từ vựng

Xét các đáp án:

A. Outperform /ˌaʊt.pəˈfɔːm/ (v): làm tốt hơn, thành công hơn trong một hoạt động hoặc công việc nào đó khi so sánh với một bên khác cùng loại

B. Outdo /ˌaʊtˈduː/ (v): làm giỏi hơn

C. Outweigh /ˌaʊtˈweɪ/ (v): có nhiều ảnh hưởng hơn, tốt hơn, lớn hơn hoặc quan trọng hơn cái khác

D. Outgrow /ˌaʊtˈɡrəʊ/ (v): phát triển lớn hơn

Tạm dịch: Các lợi ích của phương pháp mới thật sự nhiều vượt trội hơn so với những bất lợi.

=> Đáp án là C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!