Câu hỏi Trắc nghiệm

the Australian gold mining company ________ more care with the storage of cyanide, the catastrophe could have been prevented. |

Câu hỏi:

________ the Australian gold mining company ________ more care with the storage of cyanide, the catastrophe could have been prevented.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về đảo ngữ của câu điều kiện loại 3

Ta có:

S + had + Vp2, S + would/could + have + Vp2

Hoặc Had + S + Vp2, S + would/could + have + Vp2 (cấu trúc đảo ngữ)

Tạm dịch: Nếu công ty khai thác vàng của Úc mà thận trọng hơn trong việc dự trữ chất Xyanua thì thảm họa đã có thể được ngăn ngừa.

=> Đáp án là B

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Take more care with sth: thận trọng hơn với cái gì, điều gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!