Câu hỏi Trắc nghiệm

the Australian gold mining company ________ more care with the storage of cyanide, the catastrophe could have been prevented. |

Câu hỏi:

________ the Australian gold mining company ________ more care with the storage of cyanide, the catastrophe could have been prevented.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về đảo ngữ của câu điều kiện loại 3

Ta có:

S + had + Vp2, S + would/could + have + Vp2

Hoặc Had + S + Vp2, S + would/could + have + Vp2 (cấu trúc đảo ngữ)

Tạm dịch: Nếu công ty khai thác vàng của Úc mà thận trọng hơn trong việc dự trữ chất Xyanua thì thảm họa đã có thể được ngăn ngừa.

=> Đáp án là B

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Take more care with sth: thận trọng hơn với cái gì, điều gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!