Câu hỏi Trắc nghiệm

The author implies that bacteria were investigated earlier than viruses because___________ |

Câu hỏi:

The author implies that bacteria were investigated earlier than viruses because___________

Xem lời giải

Trả lời:

Kỹ năng: Đọc

Giải thích:

Tác giả ngụ ý rằng vi khuẩn được điều tra sớm hơn virus vì

A. Chúng dễ phát hiện ra hơn

B. Vi khuẩn khó bị loại bỏ hơn

C. Virus cực kì độc

D. Virus chỉ được tìm thấy ở vùng có khí hậu nóng

Thông tin ở câu đầu tiên đoạn 2: “The nature of viruses made them impossible to detect for many years even after bacteria had been discovered and studied” (Bản chất của virus khiến cho chúng không thể bị phát hiện ra suốt nhiều năm ngay cả sau khi vi khuẩn đã được phát hiện và nghiên cứu)

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!