Câu hỏi Trắc nghiệm

The company’s advertising campaign was a failure – it didn’t attract a single new customer |

Câu hỏi:

The company’s advertising campaign was a ______ failure – it didn’t attract a single new customer

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về cụm từ cố định

A. miraculous (adj): kỳ diệu, phi thường.

B. spectacular (adj): gây ngạc nhiên, ngoạn mục

C. wonderful (adj): tuyệt vời

D. unprecedented (adj): chưa từng thấy

=> Cụm từ: Spectacular failure: thất bại thảm hại

=> Ngoài ra, nếu theo nghĩa dịch xuôi, tính từ đứng trước bổ nghĩa danh từ thì ta dùng D cũng phù hợp: A unprecedented failure: một sự thất bại chưa từng có

=> Do đó, ta có thể chọn được cả B và D.

Tạm dịch: Chiến dịch quảng bá đó của công ty là một sự thất bại thảm hại – nó đã không thu hút được thêm một khách hàng mới nào

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!