Câu hỏi Trắc nghiệm

The company’s advertising campaign was a failure – it didn’t attract a single new customer |

Câu hỏi:

The company’s advertising campaign was a ______ failure – it didn’t attract a single new customer

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về cụm từ cố định

A. miraculous (adj): kỳ diệu, phi thường.

B. spectacular (adj): gây ngạc nhiên, ngoạn mục

C. wonderful (adj): tuyệt vời

D. unprecedented (adj): chưa từng thấy

=> Cụm từ: Spectacular failure: thất bại thảm hại

=> Ngoài ra, nếu theo nghĩa dịch xuôi, tính từ đứng trước bổ nghĩa danh từ thì ta dùng D cũng phù hợp: A unprecedented failure: một sự thất bại chưa từng có

=> Do đó, ta có thể chọn được cả B và D.

Tạm dịch: Chiến dịch quảng bá đó của công ty là một sự thất bại thảm hại – nó đã không thu hút được thêm một khách hàng mới nào

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!