Câu hỏi Trắc nghiệm

The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well (29) ___________. |

Câu hỏi:

The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well (29) ___________.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C : established

Kiến thức kiểm tra: Sự lựa chọn từ đúng/ Tính từ ghép

Giải thích chi tiết:

Một trong những cách thành lập tính từ ghép là áp dụng công thức “Trạng từ + P2”, trong trường hợp này, trạng từ là well.

Các phương án được giải thích như sau:

A. (well) arranged (adj): được bố trí, sắp xếp tốt.

B. (well) organized (adj): được tổ chức tốt

C. (well) established (adj): đứng vững, tồn tại trong thời gian dài

D. (well) acquired (adj): được tiếp thu tốt (nói về kiến thức, kỹ năng)

Khi kết hợp với chủ ngữ “The connection”, phương án C là phù hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: Mối liên hệ giữa thiếu ngủ, suy giảm trí nhớ, mức độ phản ứng chậm và kém tập trung đã được biết đến từ lâu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!