Câu hỏi Trắc nghiệm

The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well (29) ___________. |

Câu hỏi:

The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well (29) ___________.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C : established

Kiến thức kiểm tra: Sự lựa chọn từ đúng/ Tính từ ghép

Giải thích chi tiết:

Một trong những cách thành lập tính từ ghép là áp dụng công thức “Trạng từ + P2”, trong trường hợp này, trạng từ là well.

Các phương án được giải thích như sau:

A. (well) arranged (adj): được bố trí, sắp xếp tốt.

B. (well) organized (adj): được tổ chức tốt

C. (well) established (adj): đứng vững, tồn tại trong thời gian dài

D. (well) acquired (adj): được tiếp thu tốt (nói về kiến thức, kỹ năng)

Khi kết hợp với chủ ngữ “The connection”, phương án C là phù hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: Mối liên hệ giữa thiếu ngủ, suy giảm trí nhớ, mức độ phản ứng chậm và kém tập trung đã được biết đến từ lâu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!