Câu hỏi Trắc nghiệm

The country has been in a very poor economical state since the outbreak of coronavirus happened. |

Câu hỏi:

The country has been in a very poor economical state since the outbreak of coronavirus happened

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

economical (adj): tiết kiệm

economic (adj): thuộc về kinh tế

=> economic state: tình trạng kinh tế 

Sửa: economical => economic 

Tạm dịch: Đất nước này đã ở trong tình trạng kinh tế rất nghèo nàn kể từ khi sự bùng phát của dịch coronavirus xảy ra. 

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!