Câu hỏi Trắc nghiệm

The country has been in a very poor economical state since the outbreak of coronavirus happened. |

Câu hỏi:

The country has been in a very poor economical state since the outbreak of coronavirus happened

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

economical (adj): tiết kiệm

economic (adj): thuộc về kinh tế

=> economic state: tình trạng kinh tế 

Sửa: economical => economic 

Tạm dịch: Đất nước này đã ở trong tình trạng kinh tế rất nghèo nàn kể từ khi sự bùng phát của dịch coronavirus xảy ra. 

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!