Câu hỏi Trắc nghiệm

The first amusement park in our city was a ______ success for its owners. Everybody |

Câu hỏi:

The first amusement park in our city was a ______ success for its owners. Everybody would go there to have a good time.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

roaring /’rɔ:riŋ/: ầm ầm, vang dội

roaring success: thành công vang dội

Các từ khác:

cracking /’krækiŋ/: khôi cừ

sparking /spakiŋ/: tóe lửa

ringing/ riiŋiŋ/ trong trẻo, vang vọng

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!