Câu hỏi Trắc nghiệm

The late 1800s and early 1900s ____ excitement over a wide array of inventions and developments. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

The late 1800s and early 1900s ____ excitement over a wide array of inventions and developments.

Bạn đang xem: The late 1800s and early 1900s ____ excitement over a wide array of inventions and developments. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A              

Kiến thức về thì động từ

Ta có:

‘The late 1800s and early 1900s’ (mang nghĩa ‘cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900’) là khoảng thời gian đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

Do đó, ta dùng thì quá khứ đơn, ta loại phương án B, C, D.

Tạm dịch: Giai đoạn những năm 1800 và đầu những năm 1900 đã mang lại sự hứng khởi trong hàng loạt các phát minh và sự phát triển.

=> Đáp án là A

Cấu trúc khác cần lưu ý:

A wide array of sth: hàng loạt cái gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!