Câu hỏi Trắc nghiệm

The lottery winner was willing to spend a considerable sum of money to to charity to help those in need. |

Câu hỏi:

The lottery winner was willing to spend a considerable sum of money to ______ to charity to help those in need.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về cụm động từ

A. Give away: cho, trao, phát

B. Give in: nhượng bộ, chịu thua

C. Give back: hoàn lại, trả lại

D. Give up: từ bỏ

Tạm dịch: Người trúng xổ số đó đã sẵn lòng dành số tiền đáng kể để trao từ thiện giúp đỡ những người đang cần.

Cấu trúc khác cần lưu ý: be willing to do sth: sẵn lòng làm gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!