Câu hỏi Trắc nghiệm

The lottery winner was willing to spend a considerable sum of money to to charity to help those in need. |

Câu hỏi:

The lottery winner was willing to spend a considerable sum of money to ______ to charity to help those in need.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về cụm động từ

A. Give away: cho, trao, phát

B. Give in: nhượng bộ, chịu thua

C. Give back: hoàn lại, trả lại

D. Give up: từ bỏ

Tạm dịch: Người trúng xổ số đó đã sẵn lòng dành số tiền đáng kể để trao từ thiện giúp đỡ những người đang cần.

Cấu trúc khác cần lưu ý: be willing to do sth: sẵn lòng làm gì

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!