Câu hỏi Trắc nghiệm

The more polluted air we breathe, _________ we get. |

Câu hỏi:

The more polluted air we breathe, _________ we get.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C
Kiến thức: So sánh kép
Giải thích:
A. The weakest: sai công thức
B. The more weak: sai công thức
C. The weaker: đúng công thức so sánh kép
D. The most weak: sai công thức
The more + tính từ/trạng từ dài + S + V, the + tính từ/trạng từ ngắn-er + S + V
Tạm dịch: chúng ta càng hít nhiều không khí bị ô nhiễm thì sức khỏe chúng ta càng yếu đi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!