Câu hỏi Trắc nghiệm

The more polluted air we breathe, _________ we get. |

Câu hỏi:

The more polluted air we breathe, _________ we get.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C
Kiến thức: So sánh kép
Giải thích:
A. The weakest: sai công thức
B. The more weak: sai công thức
C. The weaker: đúng công thức so sánh kép
D. The most weak: sai công thức
The more + tính từ/trạng từ dài + S + V, the + tính từ/trạng từ ngắn-er + S + V
Tạm dịch: chúng ta càng hít nhiều không khí bị ô nhiễm thì sức khỏe chúng ta càng yếu đi.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!