Câu hỏi Trắc nghiệm

The ocean probably distinguishes the earth from other planets of the solar system |

Câu hỏi:

The ocean probably distinguishes the earth from other planets of the solar system, for scientists believe that large bodies of water are not existing on the other planets.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Lỗi sai về thì.

Sửa: are not existing → do not exist. Đáp án C. exist (v): tồn tại

Động từ “exist” không được chia ở thì tiếp diễn.

Tạm dịch. Đại dương là đặc điểm phân biệt trái đất với các hành tinh khác trên hệ mặt trời, vì các nhà khoa học tin rằng vùng nước lớn không tồn tại trên các hành tinh khác.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!