Câu hỏi Trắc nghiệm

The old man owns a ______ coffee table. |

Câu hỏi:

The old man owns a ______ coffee table.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức:  Trật tự tính từ

Giải thích: Theo quy tắc trật tự tính từ trong câu: OSASCOMP

            Beautiful-opinion; old- age ;round- shape; French – origin

Tạm dịch: ông già sở hữu một chiếc bàn cà phê cổ đẹp tròn kiểu Pháp

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!