Câu hỏi Trắc nghiệm

The old man owns a ______ coffee table. |

Câu hỏi:

The old man owns a ______ coffee table.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức:  Trật tự tính từ

Giải thích: Theo quy tắc trật tự tính từ trong câu: OSASCOMP

            Beautiful-opinion; old- age ;round- shape; French – origin

Tạm dịch: ông già sở hữu một chiếc bàn cà phê cổ đẹp tròn kiểu Pháp

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!