Câu hỏi Trắc nghiệm

The Titanic _______ the Atlantic when it _______ an iceberg. |

Câu hỏi:

The Titanic _______ the Atlantic when it _______ an iceberg.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức:  Thì quá khứ tiếp diễn   

Giải thích:

Thì quá khứ tiếp diễn dùng với WHEN và WHILE để nói một hành động đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ thì bị hành động khác xen vào.

Ta thấy, mệnh đề chính chia ở quá khứ đơn, nên mệnh đề WHEN động từ chia ở quá khứ tiếp diễn.

Đáp án: A

Tạm dịch: Con tàu Titanic đâm vào 1 tảng băng khi đang đi qua biển Đại Tây Dương.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!