Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______. |

Câu hỏi:

The word “imprisonment” in the last paragraph could be best replaced by _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn văn, phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng?

A. Cha mẹ cho con của họ kết hôn trước tuổi cho phép thường phải nộp phạt.

B. Tuổi kết hôn ở Nepal phụ thuộc vào số tiền mà các gia đình có.

C. Theo luật, nếu mọi người được cha mẹ của họ cho phép, họ được phép kết hôn năm 18 tuổi.

D. Các gia đình Nepal có xu hướng cho con gái của họ kết hôn khi còn trẻ.

Thông tin: The law states that punishment for child marriage is imprisonment for up to three years and a fine of up to 10,000 rupees (£102). But reports suggest that this law is rarely applied.

Tạm dịch: Luật quy định rằng hình phạt cho tội tảo hôn là phạt tù tới 3 năm và phạt tiền lên tới 10.000 rupee (102 bảng Anh). Nhưng các báo cáo cho thấy luật này hiếm khi được áp dụng.

=> A không đúng vì ngoài phạt tiền thì họ còn bị ngồi tù nữa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!