Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “them” in paragraph 1 refers to _______. |

Câu hỏi:

The word “them” in paragraph 1 refers to _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “them” trong đoạn 1 ám chỉ _______.

A. brands: nhãn hàng, thương hiệu

B. economies: các nền kinh tế

C. customers: khách hàng

D. markets: thị trường

Thông tin: As customers choose brands based on how they make them feel, rather than their actual products or services,…

Tạm dịch: Khi khách hàng lựa chọn thương hiệu dựa trên cảm giác của họ thay vì sản phẩm hoặc dịch vụ thực tế của họ,…

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!