Câu hỏi Trắc nghiệm

The word those in paragraph 2 refers to ____. |

Câu hỏi:

The word those in paragraph 2 refers to ____.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

A. viêm phế quản và hen suyễn

B. carbon dioxide và nitơ oxit

C. Các khí nguy hiểm

D. các bệnh về đường hô hấp

Dangerous gases such as carbon dioxide and nitrogen oxides cause respiratory diseases, for instant, bronchitis and asthma. Those are also proved to have long-term effects on the environment.

Các khí nguy hiểm như carbon dioxide và nitơ oxit gây ra các bệnh về đường hô hấp, tức thời, viêm phế quản và hen suyễn. Những thứ đó cũng được chứng minh là có tác dụng lâu dài đối với môi trường.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!