Câu hỏi Trắc nghiệm

The word “those” in paragraph 2 refers to _______. |

Câu hỏi:

The word “those” in paragraph 2 refers to _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “those” trong đoạn 2 thay thế cho ________.

A. các cô gái

B. năm

C. tỷ lệ

D. gia đình

Thông tin: Girls from the wealthiest families marry 2 years later than those from the poorest, who are seen as an economic burden, and who drop out of school and earn little money.

Tạm dịch: Những cô gái thuộc các gia đình giàu nhất kết hôn muộn hơn 2 năm so với những cô gái thuộc nhóm nghèo nhất, những người được coi là gánh nặng kinh tế và những người bỏ học và kiếm được ít tiền.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!