Câu hỏi Trắc nghiệm

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong |

Câu hỏi:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Bán kính quỹ đạo r = n2ro   => Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong (ảnh 1)

=> bán kính quỹ đạo giảm 16ro

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!