Câu hỏi Trắc nghiệm

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong |

Câu hỏi:

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô là r0. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Bán kính quỹ đạo r = n2ro   => Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong (ảnh 1)

=> bán kính quỹ đạo giảm 16ro

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!