Câu hỏi Trắc nghiệm

There are several expressions in English emphasize the importance of being direct |

Câu hỏi:

There are several expressions in English (26) ____ emphasize the importance of being direct

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về mệnh đề quan hệ

Đại từ quan hệ “which” hoặc “that” để thay thế cho danh từ chỉ vật

Tạm dịch: There are several expressions in English (2) _______ emphasize the importance of being direct: “Get to the point! Don’t beat around the bush! Let’s get down to business!” (Có một vài thành ngữ trong tiếng Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói trực tiếp: “Đi vào vấn đề đi! Đừng vòng vo nữa! Bắt tay vào việc thôi!”)

Ta có cụm thành ngữ:

Beat around/about the bush: vòng vo tam quốc

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!