Câu hỏi Trắc nghiệm

There were considerate amounts of money wasted on large building projects. |

Câu hỏi:

There were considerate amounts of money wasted on large building projects.

Xem lời giải

Trả lời:

Lỗi sai từ vựng, câu đã dùng từ sai.

considerate (adj): tận tâm, tận tình

Phải sửa thành: considerable (adj) – đáng kể

Đáp án A. considerate → considerable

Chú ý: amounts không sai vì amount có thể để ở hình thức số nhiều bằng cách thêm “s” sau nó.

Tạm dịch: Có nhiều khoản tiền bị lãng phí đáng kể cho các dự án xây dựng lớn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!