Câu hỏi Trắc nghiệm

There were considerate amounts of money wasted on large building projects. |

Câu hỏi:

There were considerate amounts of money wasted on large building projects.

Xem lời giải

Trả lời:

Lỗi sai từ vựng, câu đã dùng từ sai.

considerate (adj): tận tâm, tận tình

Phải sửa thành: considerable (adj) – đáng kể

Đáp án A. considerate → considerable

Chú ý: amounts không sai vì amount có thể để ở hình thức số nhiều bằng cách thêm “s” sau nó.

Tạm dịch: Có nhiều khoản tiền bị lãng phí đáng kể cho các dự án xây dựng lớn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!